Home > Virtualization > Problems with Vmware’s installation.

Problems with Vmware’s installation.

Bạn đang muốn thực hành attack và secure. Bạn đang muốn tìm hiểu distributed computing. Bạn sẽ làm gì nếu chỉ có 1 cái máy tính? Vmware là phần mềm hữu ích cho phép bạn cài đặt  và chạy nhiều hệ điều hành ảo trên cùng 1 máy tính, giúp ích rất nhiều cho bạn nghiên cứu và học tập. Vì đây là 1 phần mềm nổi tiếng nên tôi tin rằng hướng dẫn sử dụng luôn có đầy trên mạng. Tuy nhiên không ai lại ngây thơ nghĩ rằng cứ theo hướng dẫn mà làm thì thuận buồm xuôi gió. Trong quá trình cài đặt vmware, có 2 vấn đề làm tôi đau đầu:

Problem 1: virtual machine cannot connect to internet

Tôi lên FPT của Shanghai university để download bản 6.0 về cài. Sau đó lại cài máy ảo ubuntu. Nhưng Ubuntu ko lên mạng được nên ko thể update hoặc cài thêm build-essentials gì cả(như gcc chẳng hạn). Tồn bao nhiêu là thời gian để tìm hiểu về các cách máy ảo trong vmware tương tác với mạng ngoài, để rồi sau đó chỉnh sửa lung tung từng kiểu kết nối mà cũng bó tay. Tìm mãi đại ca google mới chỉ cho 1 chiêu: version <6.5 có thể có trình trạng vậy. Quả thật sau khi install bản 6.5.3 thì vấn đề tự nhiên được giải quyết.

Note: trước khi install bản mới ko cần delete ubuntu đâu, cũng ko cần remove old version, chỉ cần click vào file set-up rồi làm theo hướng dẫn là được.

Prolem 2: install vmware tools

Trước khi install vmware-tools thì bạn nên update ubuntu, trong terminal gõ vào lệnh sudo apt-get install build-essentials để cài gcc và các gói cần thiết khác, sau đó restart. Sau đó cứ làm theo hướng dẫn (khi bạn chọn VM–>install vmware tools–> thì phía dưới bên phải có nút help, click vào đó sẽ mở ra trang hướng dẫn cài đặt) bạn có thể gặp 1 số vấn đề sau:

* với line: mount /dev/cdrom /mnt/cdrom, có 2 lỗi: folder cdrom trong mnt chưa được tạo, và chỉ có root mới được mount. Solution: sudo mkdir /mnt/cdrom; sudo mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

* với line: vmware-config-tools.pl, có lỗi

The directory of kernel headers (version @@VMWARE@@ UTS_RELEASE) does not match your running kernel (version 2.6.35-25-gereric).  Even if the module were to compile successfully, it would not load into the running kernel.
What is the location of the directory of C header files that match your running kernel? [/usr/src/linux/include]
solution: dùng lệnh sudo nano /usr/src/linux-headers-2.6.35-25-generic/include/linux/version.h để thêm vào dòng
#define UTS_RELEASE “2.6.35-25-generic”
note: dựa vào tham số trong error của bạn để viết lại dòng trên.
Lỗi kế tiếp phát sinh
The path “/usr/src/linux-headers-2.6.35-25-generic/include” is a kernel header file directory, but it does not contain the file “linux/autoconf.h” as expected.  This can happen if the kernel has never been built, or if you have invoked the “make mrproper” command in your kernel directory.  In any case, you may want to rebuild your kernel.
What is the location of the directory of C header files that match your running kernel? [/usr/src/linux/include]
solution: copy file /usr/src/linux-headers-2.6.35-25-generic/include/generated/autoconf.h vào /usr/src/linux-headers-2.6.35-25-generic/include/linux
If you have another error, please post it here!

Bạn đang muốn thực hành attack và secure. Bạn đang muốn tìm hiểu distributed computing. Bạn sẽ làm gì nếu chỉ có 1 cái máy tính? Vmware là phần mềm hữu ích cho phép bạn cài đặt  và chạy nhiều hệ điều hành ảo trên cùng 1 máy tính, giúp ích rất nhiều cho bạn nghiên cứu và học tập. Vì đây là 1 phần mềm nổi tiếng nên tôi tin rằng hướng dẫn sử dụng luôn có đầy trên mạng. Tuy nhiên không ai lại ngây thơ nghĩ rằng cứ theo hướng dẫn mà làm thì thuận buồm xuôi gió. Trong quá trình cài đặt vmware, có 2 vấn đề làm tôi đau đầu:

Problem 1: virtual machine cannot connect to internet

Tôi lên FPT của Shanghai university để download bản 6.0 về cài. Sau đó lại cài máy ảo ubuntu. Nhưng Ubuntu ko lên mạng được nên ko thể update hoặc cài thêm build-essentials gì cả(như gcc chẵng hạn). Tồn bao nhiêu là thời gian để tìm hiểu về các cách máy ảo trong vmware tương tác với mạng ngoài, để rồi sau đó chỉnh sửa lung tung từng kiểu kết nối mà cũng bó tay. Tìm mãi đại ca google mới chỉ cho 1 chiêu: version <6.5 có thể có trình trạng vậy. Quả thật sau khi install bản 6.5.3 thì vấn đề tự nhiên được giải quyết.

Note: trước khi install bản mới ko cần delete ubuntu đâu, cũng ko cần remove old version, chỉ cần click vào file set-up rồi làm theo hướng dẫn là được.

Prolem 2: install vmware tools

Trước khi install vmware-tools thì bạn nên update ubuntu, trong terminal gõ vào lệnh sudo apt-get install build-essentials để cài gcc và các gói cần thiết khác, sau đó restart. Sau đó cứ làm theo hướng dẫn (khi bạn chọn VM–>install vmware tools–> thì phía dưới bên phải có nút help, click vào đó sẽ mở ra trang hướng dẫn cài đặt) bạn có thể gặp 1 số vấn đề sau:

* với line: mount /dev/cdrom /mnt/cdrom, có 2 lỗi: folder cdrom trong mnt chưa được tạo, và chỉ có root mới được mount. Solution: sudo mkdir /mnt/cdrom; sudo mount /dev/cdrom /mnt/cdrom

* với line: vmware-config-tools.pl, có lỗi

The directory of kernel headers (version @@VMWARE@@ UTS_RELEASE) does not match your running kernel (version 2.6.35-25-gereric).  Even if the module were to compile successfully, it would not load into the running kernel.
What is the location of the directory of C header files that match your running kernel? [/usr/src/linux/include]
solution: dùng lệnh sudo nano /usr/src/linux-headers-2.6.35-25-generic/include/linux/version.h để thêm vào dòng
#define UTS_RELEASE “2.6.35-25-generic”
note: dựa vào tham số trong error của bạn để viết lại dòng trên.
Lỗi kế tiếp phát sinh
The path “/usr/src/linux-headers-2.6.35-25-generic/include” is a kernel header file directory, but it does not contain the file “linux/autoconf.h” as expected.  This can happen if the kernel has never been built, or if you have invoked the “make mrproper” command in your kernel directory.  In any case, you may want to rebuild your kernel.
What is the location of the directory of C header files that match your running kernel? [/usr/src/linux/include]
solution: copy file /usr/src/linux-headers-2.6.35-25-generic/include/generated/autoconf.h vào /usr/src/linux-headers-2.6.35-25-generic/include/linux
Categories: Virtualization Tags:
  1. adc
    November 28, 2011 at 2:49 PM

    Thanks!

  1. July 10, 2011 at 10:53 AM
  2. August 26, 2011 at 8:36 AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: