Home > Operating System > [Android] Testing an application

[Android] Testing an application

Trước khi phát triển ứng dụng trên Android chúng ta nên tìm hiểu một chút về các công cụ hỗ trợ testing application trong Eclipse.

1.DDMS

Hình sau mô tả các thành phần cơ bản của DDMS (Dalvik Debug Monitor Server). Thông thường bên góc trên bên phải có thẻ DDMS, nếu không có thì vào Window– >Open Perspective– >Other — > DDMS.

Ở đây cần lưu ý là khi bạn có thể cài thêm một ứng dụng vào emulator bằng cách trước hết copy file cài đặt (file_name.apk) từ máy tính vào emulator, sau đó vào trong emulator –>double click vào file đó để cài. Cũng có thể copy file_name.apk vào thư mục android-sdk\platform-tools (cùng thư mục với adb.exe) rồi trong cmd chạy lệnh adb install file_name.apk để cài. Uninstall cũng có 2 cách, thông qua cmd hoặc trực tiếp trong emulator.

2. Unit testing

Để sử dụng được unit testing trước hết cần thêm vào AndroidManifest.xml đoạn code được tô đậm sau:

<application>

<uses-library android:name= “android.test.runner”/>

<activity></activity>

<application>

<instrumentation android:name= “android.test.InstrumentationTestRunner” android:targetPackage= “com.cat123vn.sudoku” android:label= “Testing”/>

Kế đến nhấp chuột phải lên file cần test– >New — > JUnit Test Case, ở hàng Super class nhấp nút Browse, gõ vào AndroidTestCase, chọn Ok– >Next để chọn các hàm cần test, lúc này chúng ta sẽ có một class mới để test.

Trong hình dưới đây, tôi chọn file PuzzleView.java để test 3 hàm số, do đó hệ thống tự động tạo ra file PuzzleViewTest.java với 3 hàm số.

Chúng ta có thể thay các dòng fail(“Not yet implemented”) thành Log.i(TAG, information) để in ra những thông tin mong muốn trong LogCat (TAG này do bạn tự định nghĩa, dùng để lọc thông tin trong LogCat). Để tiến hành test, trong Package Explorer nhấp chuột phải tại hàm số cần test, chọn Run as– >Android JUnit Test và xem kết quả test trong cửa sổ JUnit (nếu JUnit không tự hiện ra thì vào Window– >Show View– >Other)

3. Debug

Trước hết nhấp chuột phải vào phía trước của một hàng code, chọn Toggle Breakpoint. Kế tiếp nhấp chuột phải lên application chọn Debug As– >Android Application tiến hành debug. Application của bạn sẽ chạy bình thường và dừng lại tại hàng code đã đánh dấu. Lúc này bạn có thể dùng Step Into, Step Over… để test từng dòng code. Lưu ý, trong cửa sổ variables, nếu phát hiện một biến nào đó có giá trị không giống như mong muốn chúng ta có thể gán lại giá trị của biến đó rồi debug tiếp.

Categories: Operating System Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: