Home > Operating System, Virtualization > Cài Ubuntu server trên VirtualBox

Cài Ubuntu server trên VirtualBox

VirtualBox là một phần mềm cho phép bạn cài đặt nhiều máy ảo. Mặc dù tính năng của VirtualBox có chút đơn giản hơn VMware nhưng gọn nhẹ, sử dụng đơn giản và quan trọng nhất là miễn phí. Bạn có thể download VirtualBox tại www.virtualbox.org và tiến hành cài đặt.

Để tạo virtual machine, chọn New –> Next. Ở cửa sổ sau đó chọn như hình sau: Phần còn lại chỉ việc next và cuối cùng là create. Để mặc định thì virtual machine của bạn có Ram 512M và disk 8GB.

Nhấp chuột phải lên Virtual machine vừa tạo, chọn file cài đặt iso(dowload từ trang www.ubuntu.com/dowload/server/download) và card mạng như trong 3 hình sau:

Lưu ý rằng NAT là cách mà virtual machine của bạn kết nối với internet bên ngoài, mặc định có ip là 10.0.2.15, gateway: 10.0.2.2, dns: 10.0.2.3, host-only dành cho mạng nội bộ kết nối các machine trong VirtualBox.

Tiếp theo nhấp vào nút Start để power on virtual machine và bắt đầu quá trình cài đặt. Dùng các phím mũi tên để lựa chọn như sau:

Choose Language: English

Choose a country: Hongkong

Detect keyboard layout: No

The Origin of the keyboard: USA

Keyboard layout: USA

Private network interface: eth0

Host name: Server

Partition method: bạn có thể chọn Guided-use entire disk nếu không muốn chia nhỏ disk, ở đây để tiến hành cài đặt openstack nên tôi chọn Manual và thiết lập các partition như hình sau (có 1 swap partition, 1 LVM partition ):

Write the changes to disk: Yes

Full name for new user: localadmin

Username for your account: localadmin

Choose a password

Re-enter a pasword

HTTP proxy: không cần điền

Choose software to install: dùng phím khoảng trắng để chọn, ví dụ ở đây chọn OpenSSH (có thể cài thêm sau khi cài Ubuntu xong)

Quá trình cài đặt kết thúc, chọn Devices –>CD/DVD Devices–>bỏ dấu chọn file iso. Chú ý là Ubuntu Server không có giao diện, tuy nhiên cũng có thể cài thêm gói giao diện ($sudo apt-get install ubuntu-desktop).

  1. No comments yet.
  1. August 22, 2011 at 11:37 AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: